Language
simjon simev
Биографија
WORK
Photos

СОСПИ

Година на иэдавање - 1997
Книгоиздател "Табернакул"

МЕСЕЧИНА ОГРЕВА,
СОНЦЕ ИЗГРЕВА

Година на иэдавање - 1999
Книгоиздател "Наша Книга"

ДАМГА

Година на иэдавање - 2002
Книгоиздател "Наша Книга"

ШАРЕНАТА СЕНКА

Година на иэдавање - 2008
Книгоиздател "Макавеј"

РОНЛИВИ ЛЕТА, МОРЕ ДАЛЕЧНО

Година на иэдавање - 2010
Независно издадена